Dla kandydatów

Aktualnie oferujemy dwa polskojęzyczne profile stażowe:


STAŻYSTA W DZIALE KREATYWNYM — osoba odbywająca staż w dziale kreatywnym Tomo Group będzie uczestniczyła w tworzeniu strategii obecności marek w Sieci oraz współrealizowała wypracowane założenia komunikacyjne.

 • Pozna aktualne trendy w nowoczesnym marketingu internetowym;
 • Nauczy się wyszukiwać oraz analizować treści zamieszczane w Sieci, a także wyciągać wnioski na ich podstawie;
 • Zdobędzie wiedzę w zakresie efektywnego prowadzenia działań w Sieci z wykorzystaniem mediów społecznościowych;
 • Nauczy się posługiwać nowoczesnymi narzędziami marketingowymi;
 • Nauczy się przygotowywać materiały pod kątem komunikacji w mediach społecznościowych;
 • Nauczy się pisania tekstów o profilu marketingowym;
 • Weźmie udział w wewnętrznych brainstormach kreatywnych;
 • Będzie współtworzyć strategie komunikacyjne oraz pomagać w opracowywaniu ofert dla nowych klientów;
 • Pozna sposoby profesjonalnego raportowania prowadzonych działań;
 • Nauczy się pracować w grupie oraz efektywnie zarządzać swoim czasem;
 • Pozna strukturę projektu od wewnątrz (działania operacyjne) i z perspektywy jego zarządzania (project management).

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie monitoringu treści w Internecie;
 • Ilościowa i jakościowa analiza publikacji w Sieci;
 • Raportowanie wniosków z przeprowadzonych analiz;
 • Przygotowywanie i gromadzenie materiałów do bieżącej komunikacji marketingowej;
 • Tworzenie artykułów, notek oraz dłuższych form pisanych;
 • Współprowadzenie profili marek w mediach społecznościowych;
 • Przygotowywanie raportów z prowadzonych działań;
 • Pomoc w przygotowywaniu ofert komunikacyjnych dla nowych klientów firmy.

STAŻYSTA W DZIALE CLIENT SERVICE/NEW BUSINESS — osoba odbywająca staż w dziale client service/new business Tomo Group zdobędzie wiedzę na temat pozyskiwania, obsługi oraz utrzymania relacji z klientem. Będzie także pomagać w usprawnieniu pracy działu poprzez pomoc w zlecanych na bieżąco zadaniach.

 • Nauczy się przygotowywać strategie komunikacyjne w oparciu o przesłane założenia marketingowe;
 • Będzie pomagać w przygotowywaniu nowych rozwiązań strategicznych dla aktualnych klientów firmy;
 • Będzie współtworzyć strategie komunikacyjne oraz pomagać w opracowywaniu ofert nowych kampanii;
 • Będzie uczestniczyć w oficjalnych spotkaniach biznesowych oraz konferencjach branżowych;
 • Będzie odpowiadać za kontakt firmy z jej podwykonawcami;
 • Będzie odpowiadać za wewnętrzną komunikację wewnątrz projektu;
 • Nauczy się wyszukiwać oraz analizować treści zamieszczane w Sieci, a także wyciągać wnioski na ich podstawie;
 • Pozna sposób funkcjonowania działu oraz charakter relacji agencja – klient;
 • Pozna sposoby profesjonalnego raportowania prowadzonych działań;
 • Nauczy się pracować w grupie oraz efektywnie zarządzać swoim czasem;
 • Pozna strukturę projektu z perspektywy jego zarządzania (project management).

Zakres obowiązków:

 • Wyszukiwanie informacji dotyczących targów oraz konferencji branżowych;
 • Kontakt ze współpracownikami i podwykonawcami firmy;
 • Pomoc w usprawnieniu komunikacji wewnątrz projektu;
 • Przeprowadzanie badań i weryfikowanie wizerunku marki w Sieci;
 • Przeprowadzanie researchów na tematy związane z obsługiwanymi klientami;
 • Wyszukiwanie informacji na temat nowych rozwiązań strategicznych i narzędziowych dla obsługiwanych klientów;
 • Współtworzenie strategii komunikacyjnych.

WYMAGANIA (dotyczy obu profili stażowych)

 • Płynna znajomość języka polskiego;
 • Posiadanie własnego komputera przenośnego;
 • Zainteresowania nowymi technologiami;
 • Znajomość obszaru mediów społecznościowych i specyfiki ich funkcjonowania;
 • Umiejętność pracy w grupie.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Oferujemy elastyczne godziny odbywania stażu, dopuszczamy możliwość częściowego realizowania zadań w wymiarze zdalnym;
 • Dla najlepszych osób w obu profilach staży oferujemy dalszą współpracę.
Aplikuj      Pobierz regulamin stażu     Pobierz ogólne warunki     Pobierz umowę stażu